Zatrucie przewlekłe alkoholem etylowym

Zatrucie przewlekłe alkoholem etylowym (alkoholizm). Występuje na skutek długotrwałego nadużywania alkoholu. W alkoholizmie występują wyraźne zaburzenia czynności psychicznych w postaci upośledzenia procesów myślenia, kojarzenia, pamięci, zaburzeń charakterologicznych. Konsekwencją pogłębiających się zmian psychicznych jest wystąpienie psychoz. Występują zmiany zwyrodnieniowe błon śluzowych przewodu pokarmowego oraz komórek wątroby, prowadzące do niedożywienia i niedoboru witamin. W wątrobie stopniowo powstają zmiany marskie. Mięsień sercowy ulega zwyrodnieniu. U alkoholików po nagłym odstawieniu alkoholu etylowego występują objawy abstynencji przejawiające się po-budzeniem psychicznym i ruchowym, drgawkami, zaburzeniami emocjonalnymi, stanami lękowymi, halucynacjami, bólami brzucha, nudnościami, wymiotami i biegunką. W ciężkim alkoholizmie występuje zespół gorączki opilczej (delirium tremens) lub psychozy Korsakowa.

Interakcje z lekami. Alkohol wywołuje niekorzystne i niekiedy bardzo niebezpieczne interakcje z wszystkimi lekami działającymi ośrodkowo. Potęguje toksyczne działanie barbituranów i opioidów, nasila objawy parkinsonizmu u ludzi leczonych neuroleptykami. Powoduje silną hipo- tensję po zażyciu azotanów i azotynów, stosowanych w leczeniu choroby wieńcowej, oraz w czasie zażywania leków stosowanych w chorobie nad- ciśnieniowej. Zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii po doustnych lekach przeciwcukrzycowych, pochodnych sulfonylomocznika, oraz kwasicy po pochodnych biguanidu. Nasila drażniące działanie salicylanów na przewód pokarmowy. Zmniejsza dostępność penicylin podawanych doustnie. Zwiększa toksyczność leków przeciwkrzepliwych i leków przeciwcukrzycowych.

Następujące leki wybitnie nasilając działanie toksyczne alkoholu mogą wywołać upojenie patologiczne: pochodne benzodiazepiny (diazepam, oksazepam, temazepam, nitrazepam), leki chemioterapeutyczne (chloramfenikol, sulfonamidy, nitrofurazon, nitrofurantoina – efekt jak po wypiciu alkoholu etylowego po uprzednim podaniu disulfiramu), trójpierście- niowe leki przeciwdepresyjne o działaniu cholinolitycznym (zwłaszcza amitryptylina i doksepina), propranolol, leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H2. Ponadto alkohol etylowy zwiększa toksyczność zanieczyszczeń środowiskowych – indukując ich metabolizm nasila ‚ryzyko tworzenia się z nich związków karcynogennych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *