Teorie neurofizjologiczne

Teorie neurofizjologiczne tłumaczą powstawanie znieczulenia ogólnego przez zaburzenia przewodnictwa w synapsach neuronów mózgu, opierając się na zmianach elektroencefalogramu u ludzi poddanych działaniu środków znieczulających ogólnie. Stwierdzono jednak, że niektóre środki znieczulające ogólnie podane człowiekowi w małych dawkach, nie powodując jeszcze znieczulenia ogólnego, wywołują podobne zmiany elek- troencefalograficzne.

A zatem teorie znieczulenia ogólnego opisują różne zjawiska fizykochemiczne w komórkach mózgu występujące pod wpływem środków znieczulających ogólnie. Nie potrafimy jednak obecnie tych najrozmaitszych zmian powiązać w logiczną całość, tłumaczącą jednolicie mechanizm działania środków znieczulających ogólnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *