ŚRODKI ZNIECZULAJĄCE OGÓLNIE

Znieczuleniem ogólnym (narkozą) nazywamy stan okresowego zahamowania czynności oun, z wyjątkiem istotnych dla życia ośrodków naczy- nioruchowego i oddechowego, znajdujących się w rdzeniu przedłużonym, wywołany przez środki farmakologiczne, które nazywamy środkami znieczulającymi ogólnie (anaesthetica generalia). Środki znieczulające ogólnie działają przejściowo hamująco na neurony mózgowia oraz rdzenia kręgowego. W wyniku tego znoszą świadomość, czucie bólu, większość odruchów nerwowych i zmniejszają napięcie mięśni prążkowanych. W dawkach nietoksycznych nie porażają ośrodka naczynioru- chowego i oddechowego w rdzeniu przedłużonym, wywierają jednak pewne działanie hamujące na te ośrodki.

Dzięki tym właściwościom po zastosowaniu leków znieczulających ogólnie u człowieka można wykonywać zabiegi chirurgiczne, ponieważ chory, znajdujący się w stanie snu narkotycznego, nie ma świadomości (jest nieprzytomny), nie odczuwa bólu, a zmniejszone napięcie mięśni prążkowanych ułatwia wykonywanie zabiegu (np. brak parcia tłoczni brzusznej przy operacjach w jamie brzusznej). Obecnie stosowane środki znieczulające ogólnie są na tyle bezpieczne i mało toksyczne, że można je stosować nawet przez wiele godzin, a więc nie ma potrzeby pośpiechu podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych. Teoretycznie, zamiast znieczulenia ogólnego można by stosować w niektórych dużych zabiegach chirurgicznych środki znieczulające miejscowo (anaesthetica loca- lia). Nie znoszą one jednak świadomości i nie zmniejszają napięcia mięśniowego i dlatego ich zastosowanie w większych zabiegach operacyjnych jest ograniczone.

Mechanizm działania. Środki znieczulające ogólnie są stosowane u człowieka od ponad 140 lat. Znamy dość dokładnie objawy ich działania oraz wiele zjawisk fizycznych i biochemicznych będących wynikiem ich działania. Jednak mechanizm działania tych środków nie jest znany. Na podstawie analizy rozmaitych zmian ustrojowych, wywoływanych przez środki znieczulające ogólnie, powstało kilka hipotez tłumaczących mechanizm ich działania, zwanych teoriami znieczulenia ogólnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *