Salicylany

Mechanizm działania. Salicylany wywierają głównie działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Istnieją dowody, że salicylany działają przeciwbólowo w dwojaki sposób. Działają hamująco na ośrodki podkorowe mózgu, a ponadto hamują percepcję bólu w zakończeniach czuciowych. W stanach zapalnych zmniejszają ból przez działanie przeciwobrzękowe i przeciwzapalne. Obwodowe działanie przeciwbólowe salicylanów, które jest zwykle słabsze od ośrodkowego, bywa więc silniej zaznaczone w stanach zapalnych.

Działanie przeciwgorączkowe salicylanów zależy od ich działania ośrodkowego. Wpływają one bowiem na podwzgórze, które uruchamia mechanizmy powodujące utratę ciepła przez zwiększenie przepływu krwi w tkankach obwodowych i zwiększone pocenie się, nie hamują natomiast wytwarzania ciepła. Należy podkreślić, że salicylany działają przeciwgo- rączkowo tylko u gorączkujących.

Dopiero niedawno poznano molekularny mechanizm działania salicylanów, który polega na hamowaniu biosyntezy prostaglandyn (p. rozdz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *