Salicylany wywierają wpływ na oddychanie

Salicylany wywierają wpływ na oddychanie. Przez zwiększenie procesów utleniania w organizmie zwiększają stężenie dwutlenku węgla, który powoduje pobudzenie ośrodka oddechowego i zwiększenie wentylacji pęcherzyków płucnych. Nie zmienia się natomiast częstość oddychania. Stosowanie równocześnie z salicylanami morfiny lub barbituranów może wywołać kwasicę oddechową wymienione leki hamują bowiem wrażliwość ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla i powodują zwiększenie jego stężenia we krwi. Oprócz tego pośredniego działania na ośrodek oddechowy salicylany zastosowane w dużych dawkach bez-pośrednio pobudzają ośrodek oddechowy, zwiększają głębokość i częstość oddechów. Na skutek hiperwentylacji zmniejsza się stężenie dwu-, tlenku węgla we krwi, co wywołuje zasadowicę. Organizm broni się przed nią przez zwiększenie wydalania nerkowego wodorowęglanów. Wraz z wzmożonym wydalaniem wodorowęglanów występuje utrata jonów sodowych i potasowych. Wytwarza się więc stan wyrównanej zasado- wicy oddechowej. Salicylany w dużych dawkach powodują dalsze zmniej-szenie pH krwi i stężenia wodorowęglanów oraz hamują wrażliwość

ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla. Wytwarza się więc następnie niewyrównana kwasica oddechowa. Na skutek zmniejszenia się pH krwi spowodowanego niewyrównaną kwasicą oddechową salicylany we krwi dysocjują i w postaci zjonizowanej wypierają z krwi wodorowęglany.

Duże dawki salicylanów porażają ośrodek naczynioruchowy i, zaburzając ukrwienie nerek, prowadzą do zahamowania wydzielania z moczem kwasu siarkowego i fosforowego, które gromadzą się w organizmie. Dochodzi również do nagromadzenia się we krwi dużych ilości kwasu acetooctowego, pirogronowego i mlekowego, co prowadzi do kwasicy metabolicznej. Występuje ona wówczas, gdy stężenie salicylanów we krwi wynosi ok. 3,62 mmol/1. Nie należy przekraczać stężenia 2,53 mmol/ /I salicylanów we krwi, gdyż niewielkie nawet zwiększenie tego stężenia powoduje powstawanie zasadowicy oddechowej, która zapoczątkowuje wyżej opisane zaburzenia metaboliczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *