Propanidid

Propanidid0 (Epontol) po podaniu dożylnym w dawce 3-6 mg/kg wywołuje w ciągu 30 s sen trwający 4-8 min. Wywiera słabe działanie przeciwbólowe. Po zastosowaniu propanididu występuje obniżenie ciśnienia krwi i przyspieszenie czynności serca. Propanidid potęguje działanie zwiotczające suksametonium. Jego krótkie działanie spowodowane jest bardzo szybką biotransformacją leku. U niektórych ludzi wywołuje objawy uczuleniowe na skutek uwalniania histaminy.

Altezyna. Altezyna (Althesin, T 1341) jest to mieszanina dwu związków steroidowych – alfaksolonu i alfadolonu. Po podaniu dożylnym po 5-10 min wywołuje sen narkotyczny, trwający ok. 30 min. Zmniejsza próg pobudliwości na bodźce bólowe, ale w mniejszym stopniu niż barbiturany. Obniża ciśnienie krwi, hamuje ośrodek oddechowy, zmniejsza napięcie mięśni prążkowanych. Zaletą altezyny jest łatwość regulowania stopnia znieczulenia od bardzo płytkiego do bardzo głębokiego i bardzo szybka biotransformacja. Stosowanie leku wymaga dużego doświadczenia.

Etomidat. Etomidat (Etomidate0, Hypnomidate), działa silnie znieczulająco ogólnie. Indukcja znieczulenia oraz budzenie się są bardzo szybkie. Nie działa przeciwbólowo. Nie powoduje zaburzeń czynności układu sercowo-na- czyniowego i oddechowego. Jest bardzo szybko metabolizowany. W czasie znieczulenia ogólnego etomidatem często występują skurcze klonicz- ne mięśni, którym zapobiega uprzednie podanie opioidów. Stosuje się go przeciętnie w dawkach 1-2 mg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *