Pozbawienie człowieka snu

Nasuwa się pytanie, jakie czynniki zapoczątkowują zjawiska bioelektryczne i biochemiczne wywołujące sen. Ostatnio wykazano, że w jądrze szwu (nucleus raphe) biegnącym od pnia mózgu do śródmózgowia znajduje się dużo 5-hydroksytryptaminy (serotoniny). Uszkodzenie tego jądra, prowadzące do zmniejszenia zawartości lub zniknięcia 5-hydroksytryptaminy, powoduje u zwierząt zupełne zniesienie możliwości wystąpienia snu. Również zmniejszenie zawartości tego neurohormonu w jądrze szwu za pomocą pewnych substancji chemicznych, np. p-chlorofenyloalaniny, powoduje brak snu przez wiele godzin. Przedstawione fakty wskazują na istotną rolę 5-hydroksytryptaminy w występowaniu snu, zwłaszcza wol- nofalowego. Jeszcze mniej jasne wydają się mechanizmy regulujące występowanie snu paradoksalnego. Fakty doświadczalne wskazują, że powstawanie snu paradoksalnego może zależeć od struktury mózgu, zwanej miejscem sinawym (locus coeruleus), oraz od obecnych tam w dużej ilości noradrenaliny i dopaminy. Te fragmentaryczne informacje uzyskane na podstawie doświadczeń na zwierzętach pozwalają tylko na zarys koncepcji mechanizmów regulujących powstawanie snu u człowieka.

Pozbawienie człowieka snu na wiele godzin prowadzi do zaburzeń psychicznych o różnym natężeniu. U ludzi pozbawionych snu przez ok. 40 h występują ciężkie zaburzenia psychiczne przypominające schizofrenię paranoidalną. v

Zaburzenia snu, występujące w postaci trudności zasypiania lub skrócenia czasu snu, prowadzą do upośledzenia czynności psychicznych, objawów zmęczenia i złego samopoczucia. Występują one najczęściej u ludzi cierpiących na nerwice, w których występuje napięcie psychiczne, stany lękowe, depresyjne, agresywność, oraz u ludzi ze schorzeniami psychicznymi (schizofrenia, psychozy depresyjne i maniakalno-depresyjne). Bezsenność często występuje u chorych z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa), towarzyszy chorobom układu krążenia i nadczynności gruczołu tarczowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *