Pochodne kwasu barbiturowego

Pochodne kwasu barbiturowego są wydalane z organizmu przez nerki z moczem, głównie w postaci nie zmienionej (barbiturany długo działające) lub w większym czy mniejszym stopniu w postaci metabolitów (barbiturany krótko działające). Barbiturany są metabolizowane głównie w wątrobie przez enzymy mikrosomalne, a częściowo również w nerkach lub mózgu. U chorych z uszkodzonym miąższem wątroby nie należy zatem stosować barbituranów metabolizowanych (krótko działających), a raczej długo działające barbiturany, które nie są utleniane w wątrobie i nie obciążają jej uszkodzonych komórek.

Zatrucie ostre. Barbiturany mają na ogół mały współczynnik leczniczy. Pięciokrotne przekroczenie dawki nasennej może spowodować objawy zatrucia, dawka 10-krotnie większa od nasennej jest już na ogół dawką śmiertelną.

Zatrucia ostre barbituranami stanowią obecnie ok. V4 zatruć lekami, stosowanymi w szpitalach. Objawiają się one utratą przytomności i zaburzeniami oddychania, sinicą, hipotermią, częstoskurczem, hipotensją, zwężeniem źrenic, które ulegają rozszerzeniu w okresie znacznego niedotlenienia. Ostre zatrucie barbituranami, powodując zmniejszenie odporności organizmu, sprzyja rozwojowi zakażeń bakteryjnych, przede wszystkim układu oddechowego. Przyczyną śmierci w zatruciu ostrym jest porażenie ośrodka oddechowego i naczynioruchowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *