Pochodne fenotiazyny

Budowa chemiczna. Pochodne fenotiazyny mają w swej cząsteczce 2 pierścienie benzenowe połączone atomem siarki i azotu. Trójpierścieniowa budowa pochodnych fenotiazyny decyduje o ich dużej rozpuszczalności w lipidach i powoduje ich silne powinowactwo do tkanek bogatych w lipidy, a więc także do mózgu. Przez podstawienie różnych grup chemicznych przy węglu drugim lub przy azocie pierścienia fenotiazyny otrzymuje się różne pochodne fenotiazyny o działaniu neuroleptycznym.

Podstawienie chloru, grupy metoksylowej (-OCH2) lub merkaptome- tylowej (-SCH2) przy węglu drugim pierścienia fenotiazyny zwiększa działanie psychodepresyjne związku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *