Pochodne difenylobutyropiperydyny

Budową chemiczną i działaniem farmakologicznym przypominają pochodne butyrofenonu. Działają silniej przeciwpsychotycznie, a słabiej uspokajająco. Często wywołują zaburzenia pozapiramidowe. Obecnie w leczeniu schizofrenii stosuje się 2 leki z omawianej grupy – pimozyd i flu- spirylen.

Pimozyd (Pimozide0) działa podobnie do haloperydolu, lecz dłużej i mniej toksycznie. Stosuje się go doustnie średnio w dawce 2,5 mg raz na dobę.

Fluspirylen (Fluspirylene0) działa przeciwpsychotycznie i wyjątkowo długo. Podanie jednorazowej dawki leczniczej (2-8 mg) wywiera działanie lecznicze przez tydzień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *