Piroksykam

Piroksykam (Piroxicam0, Feldene), pochodna karbolcsamidu hydroksy- benzotiazyny, jest obecnie jednym z najczęściej używanych leków prze- ciw zapalnych. Działa silniej przeciwzapalnie od indometacyny i jest mniej od niej toksyczny. Głównymi jego działaniami niepożądanymi są podrażnienie od niej przewodu pokarmowego oraz wysypki skórne. Wiąże się on z białkami osocza w 99%. Jest biotransformowany w wątrobie prawie w całości i wydalany z moczem w postaci glukuronianów. Nie kumuluje się w organizmie. Ponieważ ma długi biologiczny okres półtrwania, wynoszący ok. 40 h,, wystarczy podawać go doustnie raz na dobę w dawce 20 mg.

Podobnie do piroksykamu działają 2 inne pochodne oksykamów: sudo- ksykam oraz izoksykam. Chinina. Chinina jest alkaloidem otrzymywanym z kory drzewa chinowego (Cortex Chinae). Chinina hamuje metabolizm niemal wszystkich komórek ustrojowych, dlatego jest nazywana trucizną protoplazmatyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *