Neuroleptyki

Neuroleptyki charakteryzują się następującymi właściwościami: – 1) działają uspokajająco, znoszą niepokój i podniecenie, wywołują zobojętnienie, przejawiające się zmniejszoną wrażliwością na bodźce otoczenia,

– 2. ) działają przeciwpsychotycznie, hamują lub znoszą autyzm, polegający na zamknięciu się w sobie, połączonym z osłabieniem kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym i myśleniem oderwanym od rzeczywistości, hamują lub znoszą urojenia, halucynacje i objawy maniakalne,

– 3) wywołują zaburzenia pozapiramidowe podobne do występujących w chorobie Parkinsona. Działanie uspokajające jest działaniem nieswoistym, gdyż podobne działanie mają również m.in. leki nasenne, kojące i przeciwbólowe. Działanie przeciwpsychotyczne przejawia się wpływem leczniczym w schizofrenii i stanach maniakalnych. Właściwości wywoływania zespołu parkinsono- wskiego mają praktycznie prawie wszystkie powszechnie stosowane neuroleptyki. Ostatnio wprowadzono jednak do lecznictwa pierwszy neuroleptyk pozbawiony tego działania, a mianowicie klozapinę. Otwiera to perspektywę uzyskania w przyszłości leków tej grupy pozbawionych tego niekorzystnego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *