Neuroleptanalgezja

Neuroleptanalgezja polega na równoczesnym podaniu leku neuroleptycz- nego (p. rozdz. 6.9.3), który powoduje silne uspokojenie i zniesienie reakcji na bodźce środowiska bez wywołania snu, oraz narkotycznego leku przeciwbólowego. Równoczesne podanie dwu leków z wymienionych grup powoduje senność, zobojętnienie psychiczne, zmniejszenie aktywności ruchowej, silne działanie uspokajające i przeciwbólowe. Świadomość i reaktywność na bodźce otoczenia są zachowane. Ze względu na te efekty neuroleptanalgezja jest stosowana nie tylko podczas zabiegów operacyjnych, lecz także do wyprowadzania chorych ze wstrząsu (urazowego lub pochodzenia sercowego) oraz u chorych nadpobudliwych w okresie przedoperacyjnym.

Obecnie najczęściej do wywołania neuroleptanalgezji stosuje się dożylnie droperydol – neuroleptyk, pochodną butyrofenonu, oraz narkotyczny lek przeciwbólowy – fentanyl, działający 100 razy silniej od morfiny. Preparat Thalamonal (Innovar) zawiera w 1 ml 0,05 mg fenta- nylu oraz 2,5 mg droperydolu. Fentanyl wywołuje zahamowanie czynności ośrodka oddechowego, które można znieść przez podanie 2-10 mg nalorfiny. Umiarkowane obniżenie ciśnienia krwi i niewielkie zwolnienie czynności serca jest wynikiem działania obu składników. Preparat Thalamonal nie uczula mięśnia sercowego na działanie amin katecholowych. Działa ponadto przeciwwymiotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *