Nalokson

Nalokson (Naloxone0, Narcan) jest antagonistą morfiny, który nie wywiera działania agonistycznego. Działa 10-30 razy silniej od nalorfiny. Stosuje się go dożylnie w dawce 0,2-0,4 mg. Podobnie, lecz jeszcze silniej działają naltrekson, naloksazon i naloksazyna.

Wymienieni antagoniści morfiny znaleźli zastosowanie również w leczeniu ostrych zatruć kodeiną, lekami przeciwbólowymi pochodnymi morfiny oraz syntetycznymi narkotycznymi lekami przeciwbólowymi. Ponadto stosuje się je u rodzących kobiet, którym podano morfinę, aby zapobiec wystąpieniu porażenia przez morfinę ośrodka oddechowego u noworodków.

Zastosowanie morfiny. Głównym wskazaniem do zastosowania morfiny są silne bóle wywołane urazem, zabiegiem operacyjnym lub ostre bóle trzewne. Należy podkreślić, że zastosowanie dużych dawek morfiny przed ustaleniem przyczyny bólu może zaciemnić obraz choroby. Niemniej w przypadkach silnego bólu pochodzącego np. z jamy brzusznej celowe jest podanie małej dawki morfiny przed ustaleniem rozpoznania, gdyż złagodzenie bólu i uspokojenie chorego może ułatwić zebranie wywiadu i badanie fizykalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *