Morfina

Mechanizm działania. Mechanizm działania przeciwbólowego morfiny nie jest znany. Wiadomo, że nie wpływa ona ani na zakończenia czuciowe, ani też na przebieg impulsów bólowych w nerwach czuciowych. Działanie przeciwbólowe morfiny polega na hamowaniu czynności niektórych struktur mózgowych, głównie układu limbicznego oraz wzgórza. Działanie przeciwbólowe morfiny zależy więc od jej działania ośrodkowego.

W ostatnich latach dokonano istotnych odkryć przybliżających poznanie mechanizmów percepcji bólu oraz działania morfiny i związków wywierających podobne do niej działanie, zwanych ogólnie opiatami. Stwierdzono w hipokampie, jądrze półleżącym, podwzgórzu, prążkowiu, pniu mózgu i rdzeniu kręgowym obecność receptorów wiążących swoiście morfinę i opiaty. Receptory te znajdujące się w błonach neuronów powyższych struktur mózgowych nazwano receptorami opiatowymi. Antagonista opiatów, nalokson, zapobiega ich łączeniu się z tymi receptorami. Fakty te wskazują, że wymienione struktury stanowią punkt uchwytu działania przeciwbólowego morfiny i opiatów.

Następnie odkryto 3 peptydy mózgowe. Jeden z nich fł-endorfina jest długołańcuchowym związkiem zawierającym 31 aminokwasów. Neurony zawierające !3-endorfinę w największej ilości występują w części środkowej przysadki, w mniejszej ilości w jej części gruczołowej, a część tylna jej nie zawiera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *