Metoda półzamknięta

Metoda półzamknięta – mieszanina gazów i par pochodząca z aparatu jest częściowo wydychana na zewnątrz, a częściowo wykorzystywana w kolejnych cyklach oddechowych.

Metoda zamknięta – polega na podawaniu mieszaniny oddechowej z aparatu i całkowitym jej wykorzystaniu w oddechu zwrotnym.

Dwie ostatnie metody wymagają stosowania pochłaniacza dwutlenku węgla. Obecnie stosowana mniej lub bardziej skomplikowana aparatura składa się ze zbiorników gazów i parowników, w których wytwarzają się pary z ciekłych środków znieczulających, oraz worka oddechowego. Są one połączone przewodami i systemem zastawek z rurką dotchawiczą lub maską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *