Metakwalon

W ostatnich latach stwierdzono, że wielu chorych przyzwyczaiło się do zażywania preparatów złożonych, zawierających glutetimid, stosowanych w celu wywołania działania uspokajającego lub nasennego. Preparaty te powinny być również stosowane bardzo ostrożnie. Wśród nich można wymienić Paxil (glutetimid z rezerpiną). Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, glutetimid może być stosowany jako lek ułatwiający zasypianie w dawce 250-500 mg w postaci tabl. 250 mg, przez bardzo krótki okres.

Metakwalon (Methaąualone0, Methaąualon) jest pochodną chinazolinontl. Działa nasennie po 10-30 min przez 6-8 h. Na ogół nie wywołuje okresu ponarkotycznego. Wywołuje lekozależno.ść. Stosuje się go przeciętnie w dawce 200 mg. Tabletki po 200 mg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *