Metadon

Metadon (Methadone, Polamidon) działa podobnie, lecz silniej od morfiny przeciwbólowo i depresyjnie na ośrodek oddechowy. Jest więc silniej – szym lekiem przeciwbólowym, ale równocześnie bardziej toksycznym. Podobnie jak morfina działa przeciwkaszlowo i przeciwbiegunkowo. Wchłania się łatwo z przewodu pokarmowego, tkanki mięśniowej i podskórnej. Po podaniu podskórnym często wywołuje działanie drażniące w miejscu wstrzyknięcia. Jest powoli metabolizowany, działa równie długo jak morfina i może kumulować się w organizmie. Objawy działania toksycznego są takie same jak po morfinie. Po dłuższym stosowaniu me- tadonu powstaje tolerancja na jego działanie (dosyć wolno).

Metadon może spowodować lekozależność. Metadon znalazł zastosowanie przede wszystkim jako lek przeciwbólowy oraz w leczeniu uzależnienia fizycznego od heroiny i innych narkotycznych leków przeciwbólowych. Łagodzi on bowiem lub znosi objawy abstynencji wywołane zaprzestaniem stosowania narkotycznych leków przeciwbólowych u ludzi, u których wytworzyło się uzależnienie. Metadon w dawce 1 mg może zastąpić działanie 4 mg morfiny lub 20 mg petydyny. Rzadziej jest stosowany jako lek przeciwkaszlowy i przeciwbiegunkowy. Metadon stosuje się doustnie w dawce 5-15 mg lub domięśniowo. Działanie przeciwbólowe występuje po 10-30 min.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *