Leki omawianej grupy

Leki omawianej grupy potęgują działanie leków nasennych, przeciwbólowych oraz środków używanych do znieczulenia ogólnego. Neuroleptyki pochodne fenotiazyny potęgują również działanie neurodepresyjne alkoholu etylowego. Dlatego też osoby leczone nimi nie mogą pić nawet małych ilości alkoholu. Związki fenotiazynowe nie wpływają na temperaturę ciała w normalnych warunkach. Zastosowane u człowieka znajdującego się w niskiej temperaturze otoczenia obniżają jednak temperaturę ciała. Z tego powodu pochodne fenotiazyny są stosowane (łącznie z innymi lekami) do wywołania sztucznej hipotermii, wykorzystywanej w niektórych zabiegach chirurgicznych.

Pochodne fenotiazyny wyraźnie działają na układ sercowo-naczynio- wy. Powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych przez depresyjne działanie na ośrodek naczynioruchowy, bezpośrednie działanie miolityczne na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych oraz działanie a-adrenolitycz- ne. W następstwie, tego dochodzi do spadku ciśnienia krwi i odruchowego przyspieszenia czynności serca. Związki fenotiazynowe powodują więc często podciśnienie ortostatyczne efekt ten występuje najczęściej po chloropromazynie i tiorydazynie. Piperazynowe pochodne fenotiazyny znacznie rzadziej wywołują hipotensję.

Neuroleptyki pochodne fenotiazyny działają bezpośrednio hamująco na mięsień sercowy. Mają działanie przeciwarytmiczne, podobne do prze- ciwarytmicznego działania prokainamidu i lidokainy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *