Leki kojgce (ataraktyczne)

Lekami kojącymi (ataraktycznymi) nazywamy związki, które działają silnie uspokajająco, antyemocjonalnie, przeciwlękowo i znoszą objawy agresywności. W związku z ich silnym działaniem przeciwlękowym nazywa się je także lekami anksjolitycznymi. Różnią się one od neuroleptyków tym, że nie znoszą objawów psychotycznych, nie działają prze- ciwwymiotnie, nie wpływają lub działają słabo na układ autonomiczny, nie wywołują zaburzeń pozapiramidowych. Znalazły zastosowanie w leczeniu psychonerwic, zwłaszcza tych, w których objawy lęku i niepokoju oraz przymusowe czynności stereotypowe wysuwają się na pierwszy plan.

Różnią się również od leków nasennych, gdyż nie wywołują snu, natomiast usuwają lęk, niepokój, pobudzenie i ułatwiają zasypianie. Działaniem uspokajającym przypominają działanie małych dawek barbituranów.

Wszystkie leki tej grupy mogą wywoływać przyzwyczajenie i nadużywanie oraz uzależnienie psychiczne i fizyczne. Dlatego też należy je stosować w małych dawkach i tylko przez krótki czas. Leki kojące dzielimy wg budowy chemicznej na pochodne propandiolu, pochodne benzodiaze- piny oraz inne leki nie należące do żadnej z wymienionych grup. Wszystkie mają zbliżone właściwości farmakologiczne, różnią się natomiast siłą działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *