Leczenie zatrucia ostrego

Leczenie zatrucia ostrego. Polega na usunięciu leku z organizmu i prze-ciwdziałaniu depresji oddychania i krążenia. Płukanie żołądka wykonuje się zasadniczo’ wówczas, gdy od zażycia leku nie upłynęła więcej niż godzina. Wykonanie tego zabiegu w późniejszym okresie jest na ogół nieskuteczne. Pozostaje wówczas jedynie możliwość usunięcia leku znajdującego się już we krwi – z moczem lub za pomocą dializy. W lżejszych postaciach zatrucia stosuje się tzw. diur-ezę wymuszoną. W tym celu podaje się dożylnie płyny w ilości przekraczającej 2-3-krotnie zapotrzebowanie dobowe, w postaci izotonicznego roztworu chlorku sodowego lub glukozy, oraz środki wywołujące hydremię, a mianowicie 100- 200 g mannitolu w postaci 5-10°/o roztworu lub 1–1,5 g/kg mocznika w postaci 30°/o roztworu lub silnie działające leki moczopędne.

W ciężkich przypadkach zatrucia stosuje się dializę otrzewnową lub najlepiej hemodializę. Oprócz tych zabiegów, mających na celu usunięcie trucizny z organizmu, należy równocześnie kontrolować stan układu oddechowego i krążenia. Przy upośledzeniu oddychania konieczne jest stosowanie sztucznego oddychania przy użyciu respiratorów. Niedotlenienie, występujące w przebiegu zatrucia, wymaga stosowania tlenotera- pii. Bardzo ważnym zabiegiem jest usuwanie wydzieliny z górnych dróg oddechowych. W razie obniżenia ciśnienia krwi stosuje się we wlewie dożylnym norepinefrynę lub efedrynę.

Niekiedy w przebiegu zatrucia ostrego barbituranami występuje wstrząs, który leczy się przez podawanie krwi, płynów krwiozastępczych i leków zwężających naczynia (a-adrenergicznych). W ostrej niewydolności krążenia pochodzenia sercowego, objawiającej się klinicznie obrzękiem płuc, konieczne jest dożylne podawanie strofantyny. Należy równocześnie chronić chorego przed oziębieniem. Leczenie zatrucia ostrego barbituranami polega zatem na szybkim usunięciu trucizny z organizmu i podtrzymywaniu czynności układu oddechowego i krążenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *