Farmakologia

Bromokryptyna

Bromokryptyna (Bromocriptin0, Parłodel) pobudza receptory dopaminer- giczne w układzie nigrostriatalnym, limbicznym i podwzgórzu. Działa dłużej od lewodopy, jest jednak toksyczniejsza, u 60-80% chorych wywołuje dyskinezje, często wywołuje zaburzenia czynności umysłowych, uszkadza nerwy obwodowe i naczynia krwionośne. Jest więc lekiem drugiego wyboru, gdy po lewodopie nie ma pożądanych skutków lub występuje wyraźne działanie toksyczne. Można ją stosować z lekami cholinolitycznymi, lewodopą oraz jej preparatami złożonymi, co pozwala na stosowanie znacznie mniejszych dawek poszczególnych leków, a więc uniknięcie ich działania toksycznego.

Czytaj dalej

Leki nootropowe.

Zwiększają czynność integracyjną mózgu, nie działają przeciwpsycho- tycznie. S. Środki psychozotwórcze (psychozomimetyczn e).

Są to trucizny oun, które w małych dawkach wywołują u człowieka silne zaburzenia psychiczne podobne do występujących w psychozach, m.in. halucynacje, zespoły urojeniowe, silne objawy pobudzenia psychoruchowego lub depresji. Nie mają one zastosowania leczniczego, a wyłącznie znaczenie toksykologiczne.

Czytaj dalej

Reakcja na odczuwany ból

Reakcja na odczuwany ból zależy od stanu czynnościowego układu nerwowego. Silne emocje podwyższają próg pobudliwości bólowej. Stwierdzono, że silne reakcje bólowe u ciężko rannych żołnierzy występują średnio tylko u 30% osób, natomiast po zabiegach operacyjnych u osób cywilnych podczas pokoju – u 80%. U żołnierzy stan znacznego podniecenia, spowodowanego walką, zmniejsza odczuwanie bólu, podczas gdy u osób poddanych operacji nie występuje podobny! czynnik emo-cjonalny, który mógłby zmniejszyć odczuwanie bólu. Leki używane do zmniejszenia natężenia bólu, alkohol i morfina – są jednymi z najstarszych leków. Morfina używana od III w. p.n.e. jest nadal często niezastąpiona jako lek przeciwbólowy.

Czytaj dalej

Niektóre barbiturany działają silnie przeciwdrgawkowo

Niektóre barbiturany działają silnie przeciwdrgawkowo, hamują powstawanie i szerzenie się nieprawidłowych wyładowań elektrycznych w mózgu. Znalazły więc zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu napadów padaczkowych.

Działanie na inne układy. Barbiturany w dawkach leczniczych wpływają również pośrednio lub bezpośrednio na czynność innych narządów. Hamują one wydzielanie ACTH z przysadki, zwiększają natomiast wydzielanie hormonu antydiuretycznego. Wywołują bradypnoe i zmniejszenie pojemności oddechowej i w następstwie hiperkapnię. Powodują również nieznaczny rzadkoskurcz oraz hipotensję – wyraźniej zaznaczone u chorych z nadciśnieniem.

Czytaj dalej

Petydyna jest przeciwwskazana w stanach chorobowych

Petydyna jest przeciwwskazana w stanach chorobowych, które stanowią przeciwwskazania do stosowania morfiny. Równoczesne stosowanie jej z pochodnymi fenotiazyny grozi niebezpieczeństwem spotęgowania działania depresyjnego na ośrodek oddechowy. Niektóre pochodne fenotiazyny znoszą ponadto działanie przeciwbólowe petydyny. Stosowanie petydyny z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może spowodować silniejsze działanie hamujące ośrodek oddechowy. Po stosowaniu petydyny rzadziej obserwowano zjawisko tolerancji, lecz równie często jak po morfinie przyzwyczajenie i uzależnienie.

Czytaj dalej

Acetazolamid

Ącetazolamid0 (Diuramid) jest sulfonamidem działającym moczopędnie poprzez hamowanie aktywności anhydrazy węglowej. Stosowany przez dłuższy czas powoduje zakwaszenie organizmu. Ponieważ podwyższa próg pobudliwości neuronów mózgowych, działa przeciwdrgawkowo i znalazł zastosowanie w leczeniu wszystkich rodzajów napadów padaczkowych jako lek pomocniczy. Mechanizm jego działania polega prawdopodobnie na gromadzeniu się w mózgu pod wpływem leku dwutlenku węgla i zakwaszeniu neuronów mózgowych. Stosowany jest 3-4 razy dziennie w dawce po 250-500 mg.

Czytaj dalej

Ketamina

Ketamina (Ketamine0, Ketalar) jest pochodną fencyklidyny, stosowaną dożylnie, rzadziej domięśniowo w celu szybkiego wywołania znieczulenia. Podana dożylnie w dawce 0,1-0,5 mg/kg wywołuje szybko sen trwający 10-20 min działa również silnie przeciwbólowo.

Ketamina nie wywiera większego wpływu na ośrodek oddechowy, powoduje jedynie niewielki wzrost ciśnienia krwi. W okresie budzenia u wielu ludzi występuje silne pobudzenie i halucynacje, co wynika z faktu, że ketamina nie hamuje, lecz zmienia reaktywność oun. Bodźce czuciowe dochodzą do kory mózgu, lecz nie są percepowane na skutek zahamowania niektórych pól asocjacyjnych, dlatego znieczulenie ketaminą nazwano anestezją dysocjacyjną.

Czytaj dalej