Farmakologia

Halotan

Właściwości. Halotan (Halothane, Halan, Narcotan) jest niepalną, bardzo aktywną chemicznie cieczą reaguje z wieloma metalami, bardzo dobrze rozpuszcza się w gumie, dlatego podczas podawania halotanu należy stosować rury z polietylenu, z którym halotan nie reaguje.

Losy w organizmie i mechanizm działania. Halotan ulega tylko częściowo przemianom w organizmie. 80% halotanu wydala się przez drogi oddechowe w stanie nie zmienionym, 20% zaś w postaci kwasu trifluoro- octowego z moczem. Halotan szybko wywołuje znieczulenie ogólne, szybko również następuje budzenie po przerwaniu jego podawania.

Czytaj dalej

Wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu

Wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu alkohol etylowy nie może być używany jako lek w chorobie wieńcowej z powodów wyjaśnionych w opisie jego działania na układ krążenia. Podobnie mylne jest przekonanie, że alkohol etylowy pobudza płciowo. Działając ośrodkowo znosi tylko zahamowanie wynikające z obowiązujących nakazów obyczajowych. U zwierząt, u których wpływy psychologiczne nie występują, alkohol etylowy hamuje aktywność płciową.

Czytaj dalej

LEKI PRZECIWBÓLOWE

Ból jest zjawiskiem występującym na skutek podrażnienia receptorów czuciowych przez bodźce środowiska zewnętrznego lub nieznane dotąd czynniki powstające w tkankach na skutek procesu chorobowego. Nie znamy dotychczas substancji, które powodują powstawanie i przenoszenie impulsów we włóknach nerwów czuciowych, wywołujących ból.

Substancjami wywołującymi ból są m.in. histamina, 5-hydroksytrypta- mina (serotonina) i bradykinina. Nie udowodniono jednak, że biorą one udział w przenoszeniu impulsów bólowych. Impulsy bólowe powstają prawdopodobnie na skutek podrażnienia zakończeń czuciowych przez nieznane związki chemiczne. Są one przenoszone przez nerwy czuciowe do korzeni tylnych rdzenia kręgowego przy udziale neuropeptydu, zwanego substancją P, i stąd do wzgórza, a następnie do kory mózgu. Organizm reaguje na odczuwany ból zmianami m.in. czynności układu sercowo-na- czyniowego, czynności mięśni gładkich i gruczołów potowych. Wskazuje to, że ból wpływa na układ autonomiczny.

Czytaj dalej

Pochodne propandiolu

Najczęściej stosowanym lekiem tej grupy jest meprobarnat – dikarba- minian 2-metylo-2-n-propylo-l,3-propandiolu. Mechanizm i punkty uchwytu działania. Meprobarnat działa hamująco na tzw. interneurony (neurony wstawkowe) w rdzeniu kręgowym. Dzięki temu działaniu następuje zmniejszenie napięcia mięśni prążkowanych, a w następstwie zmniejszenie stanu napięcia emocjonalnego. Napięcie emocjonalne (np. strach, wściekłość) powoduje bowiem zawsze zwiększenie napięcia mięśni prążkowanych, natomiast wzmożone napięcie mięśni szkieletowych, zwiększa napięcie emocjonalne. Wytwarza się zatem błędne koło, które meprobamat przerywa.

Czytaj dalej

Wiele leków silnie upośledza sprawność psychofizyczną kierowców

Alkohol etylowy – leki – prowadzenie pojazdów mechanicznych. Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem niewielkich nawet dawek alkoholu etylowego jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych (25%), z tego w 50% kończących się śmiertelnie. W związku z tym absolutny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem działania alkoholu jest usankcjonowany przepisami Kodeksu Drogowego.

Czytaj dalej

Narkotyczne leki przeciwbólowe

Leki te stosuje się w premedykacji ze względu na ich silne działanie uspokajające i przeciwbólowe. Najczęściej stosuje się pozajelitowo chlorowodorek morfiny w dawce 10–20 mg lub petydynę (Dolargan) w dawce 50-100 mg. Oba leki mogą również wywierać działanie niepożądane. Działając synergicznie ze środkami znieczulającymi ogólnie, przedłużają okres budzenia się ze znieczulenia.

Czytaj dalej

Alkohol etylowy.

Alkohol etylowy (Aethanolum, C2H5OH) jest jednym z najstarszych stosowanych od wieków środków farmakologicznych. Obecnie jego znaczenie jako leku jest niewielkie, natomiast nadal jest niezastąpiony jako rozpuszczalnik dla niektórych leków nierozpuszczalnych w wodzie. Ze względu na rozpowszechnione stosowanie niewielkich dawek alkoholu podczas posiłków, nadużywanie i zależność oraz często zdarzające się ostre zatrucia alkoholem etylowym jest konieczne poznanie jego właś-ciwości farmakologicznych i toksycznych.

Czytaj dalej