Działanie niepożądane i toksyczność

Działanie farmakologiczne. Metoksyfluran wywiera bardzo silne działanie przeciwbólowe, działa również silnie kuraropodobnie. Silniej od ha- lotanu hamuje ośrodek oddechowy, natomiast działa słabiej depresyjnie na mięsień sercowy i wywiera słabsze-działanie hipotensyjne. Po zastosowaniu amin katecholowych u chorego znajdującego się pod wpływem metoksyfluranu niemiarowości serca zdarzają się rzadziej niż w znieczuleniu halotanem. Podobnie jak halotan metoksyfluran znosi odruchy gardłowe i krtaniowe oraz zmniejsza wydzielanie gruczołów ślinowych i oskrzelowych.

Działanie niepożądane i toksyczność. Metoksyfluran jest mniej toksyczny w stosunku do komórek wątroby niż halotan. Może natomiast wywołać uszkodzenie nerek objawiające się wielomoczem nie reagującym na wazopresynę, a prowadzącym do zaburzeń gospodarki wodno-elektroli- towej.

Zastosowanie. Metoksyfluran przewyższa więc swymi właściwościami halotan i jest obecnie bardzo powszechnie stosowany. W celu uzyskania bezpieczniejszego znieczulenia stosuje się go w mniejszych dawkach ze specjalnych skalowanych parowników razem z podtlenkiem azotu oraz środkami porażającymi mięśnie prążkowane. Metoksyfluran stosuje się również w położnictwie w celu zniesienia bólów porodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *