Buprenorfina

Buprenorfina (Temgesic) działa ok. 30 razy silniej przeciwbólowo od morfiny i jest od niej mniej toksyczna. Stosuje się ją domięśniowo lub dożylnie w przeciętnej dawce 0,3 mg co 3-5 h.

Meptazynol (Meptid) wywiera działanie przeciwbólowe o sile działania petydyny, trwające ok. 4 h. Mechanizm tego działania polega na tym, że lek częściowo pobudza i częściowo poraża ośrodkowe receptory opiatowe typu [x, a ponadto pobudza przewodzenie impulsów w ośrodkowych neuronach cholinergicznych. Meptazynol jest mniej toksyczny od wyżej opisanych leków opioidowych. Nie wywołuje uzależnienia, na ośrodek oddechowy działa bardzo słabo depresyjnie, nie wpływa na układ krążenia. Głównymi objawami niepożądanymi występującymi po meptazynolu są nudności i wymioty. Meptazynol stosuje się w zwalczaniu bólów pooperacyjnych oraz bólów porodowych doustnie w dawce 200 mg co 3-6 h.

Pirytramid. Pirytramid (Piritramide0) działa przeciwbólowo równie silnie jak morfina, działa również nasennie. W przeciwieństwie do wielu opioidów nie wywołuje wymiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *