Barbiturany

– 1. Wyraźne działanie nasenne mają te pochodne kwasu barbiturowego, które przy piątym atomie węgla malonylomocznika są podstawione rodnikami zawierającymi nie mniej niż 4 atomy i nie więcej niż 8 atomów węgla.

– 2. Pochodne mające przy piątym węglu krótki łańcuch nie są w organizmie metabolizowane (lub tylko nieznacznie) i działają długo, podczas gdy długołańcuchowe pochodne są łatwiej metabolizowane i działają znacznie krócej.

– 3. Związki zawierające podwójne wiązanie w podstawnikach są również łatwiej metabolizowane i działają krótko.

– 4. Tylko jeden z atomów wodoru w pozycji piątej może być podstawiony przez ugrupowanie chemiczne, będące zamkniętym pierścieniem.

– 5. Zastąpienie atomu tlenu w pozycji drugiej pierścienia pirymidynowego przez atom siarki powoduje powstanie bardzo krótko działających tiobarbituranów, stosowanych do wywołania krótkotrwałego znieczulenia po zastosowaniu dożylnym.

– 6. N-Metylopochodne działają krótko nasennie lub są pozbawione tego działania, mają natomiast działanie przeciwpadaczkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *