admin

Wiele leków silnie upośledza sprawność psychofizyczną kierowców

Alkohol etylowy – leki – prowadzenie pojazdów mechanicznych. Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem niewielkich nawet dawek alkoholu etylowego jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych (25%), z tego w 50% kończących się śmiertelnie. W związku z tym absolutny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem działania alkoholu jest usankcjonowany przepisami Kodeksu Drogowego.

Czytaj dalej

Narkotyczne leki przeciwbólowe

Leki te stosuje się w premedykacji ze względu na ich silne działanie uspokajające i przeciwbólowe. Najczęściej stosuje się pozajelitowo chlorowodorek morfiny w dawce 10–20 mg lub petydynę (Dolargan) w dawce 50-100 mg. Oba leki mogą również wywierać działanie niepożądane. Działając synergicznie ze środkami znieczulającymi ogólnie, przedłużają okres budzenia się ze znieczulenia.

Czytaj dalej

Alkohol etylowy.

Alkohol etylowy (Aethanolum, C2H5OH) jest jednym z najstarszych stosowanych od wieków środków farmakologicznych. Obecnie jego znaczenie jako leku jest niewielkie, natomiast nadal jest niezastąpiony jako rozpuszczalnik dla niektórych leków nierozpuszczalnych w wodzie. Ze względu na rozpowszechnione stosowanie niewielkich dawek alkoholu podczas posiłków, nadużywanie i zależność oraz często zdarzające się ostre zatrucia alkoholem etylowym jest konieczne poznanie jego właś-ciwości farmakologicznych i toksycznych.

Czytaj dalej

Bromokryptyna

Bromokryptyna (Bromocriptin0, Parłodel) pobudza receptory dopaminer- giczne w układzie nigrostriatalnym, limbicznym i podwzgórzu. Działa dłużej od lewodopy, jest jednak toksyczniejsza, u 60-80% chorych wywołuje dyskinezje, często wywołuje zaburzenia czynności umysłowych, uszkadza nerwy obwodowe i naczynia krwionośne. Jest więc lekiem drugiego wyboru, gdy po lewodopie nie ma pożądanych skutków lub występuje wyraźne działanie toksyczne. Można ją stosować z lekami cholinolitycznymi, lewodopą oraz jej preparatami złożonymi, co pozwala na stosowanie znacznie mniejszych dawek poszczególnych leków, a więc uniknięcie ich działania toksycznego.

Czytaj dalej

Leki nootropowe.

Zwiększają czynność integracyjną mózgu, nie działają przeciwpsycho- tycznie. S. Środki psychozotwórcze (psychozomimetyczn e).

Są to trucizny oun, które w małych dawkach wywołują u człowieka silne zaburzenia psychiczne podobne do występujących w psychozach, m.in. halucynacje, zespoły urojeniowe, silne objawy pobudzenia psychoruchowego lub depresji. Nie mają one zastosowania leczniczego, a wyłącznie znaczenie toksykologiczne.

Czytaj dalej

Reakcja na odczuwany ból

Reakcja na odczuwany ból zależy od stanu czynnościowego układu nerwowego. Silne emocje podwyższają próg pobudliwości bólowej. Stwierdzono, że silne reakcje bólowe u ciężko rannych żołnierzy występują średnio tylko u 30% osób, natomiast po zabiegach operacyjnych u osób cywilnych podczas pokoju – u 80%. U żołnierzy stan znacznego podniecenia, spowodowanego walką, zmniejsza odczuwanie bólu, podczas gdy u osób poddanych operacji nie występuje podobny! czynnik emo-cjonalny, który mógłby zmniejszyć odczuwanie bólu. Leki używane do zmniejszenia natężenia bólu, alkohol i morfina – są jednymi z najstarszych leków. Morfina używana od III w. p.n.e. jest nadal często niezastąpiona jako lek przeciwbólowy.

Czytaj dalej

Niektóre barbiturany działają silnie przeciwdrgawkowo

Niektóre barbiturany działają silnie przeciwdrgawkowo, hamują powstawanie i szerzenie się nieprawidłowych wyładowań elektrycznych w mózgu. Znalazły więc zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu napadów padaczkowych.

Działanie na inne układy. Barbiturany w dawkach leczniczych wpływają również pośrednio lub bezpośrednio na czynność innych narządów. Hamują one wydzielanie ACTH z przysadki, zwiększają natomiast wydzielanie hormonu antydiuretycznego. Wywołują bradypnoe i zmniejszenie pojemności oddechowej i w następstwie hiperkapnię. Powodują również nieznaczny rzadkoskurcz oraz hipotensję – wyraźniej zaznaczone u chorych z nadciśnieniem.

Czytaj dalej